Snel lezen

Een nieuwe manier van openbare dienstverlening

Chris Simoens
17 juli 2019
België investeerde 11 miljoen euro in een betere openbare dienstverlening in Zuid-Afrika.

 

Sinds het einde van de Apartheid en de eerste democratische verkiezingen, maakte Zuid-Afrika een succesvolle transitie door naar een stabiele democratie. Toch heeft het land nog steeds af te rekenen met een hoge werkloosheid, veel armoede en extreme ongelijkheid. Een beter bestuur kan daarbij helpen.

De openbare dienstverlening laat inderdaad nog te wensen over in Zuid-Afrika. Daarom besliste België om initiatieven te steunen die de rechtstreekse dienstverlening aan de bevolking willen verbeteren. Ons land zette daarvoor 11 miljoen euro in over een periode van 6 jaar, vanaf 2014. De nadruk lag op de vernieuwende aanpak van de initiatieven. Vandaar de naam van het programma: ‘Tirelo Bosha’ of ‘een nieuwe manier om dingen te doen’.

Openbare diensten van alle niveaus – nationaal, provinciaal, lokaal – konden voorstellen indienen. De thema’s dienden te maken te hebben met het beter inzetten van informatica, goed bestuur, waterlekken, afvalverwerking, degelijk financieel beheer, registers van huishoudens, platforms via dewelke de bevolking kan betrokken worden bij het bestuur en zo meer.

 

68 projecten

Eén van de geselecteerde projecten wilde de kwaliteit van de opleidingen in wiskunde en wetenschappen verbeteren. Het installeerde daartoe 4 mobiele computereenheden met elk 40 computers. Zowel leerkrachten als leerlingen kunnen voortaan hun kennis bijspijkeren door op de computers oefeningen te maken en theorie te studeren. Ook leerlingen op het platteland kunnen op die manier met computers leren omgaan. Er werden ook coaches opgeleid die de leerlingen kunnen bijstaan.

Een ander project wilde de registratie van huishoudens in informele woningen verbeteren in de provincie West-Kaap. In de databank werden er zelfs GPS-coördinaten aan toegevoegd. Dankzij de vernieuwende aanpak valt de kwetsbare bevolking in de informele bewoningen niet langer uit de boot en krijgt de overheid een beter zicht op haar noden en vragen.

In totaal konden 68 projecten gefinancierd worden. Meerdere projecten hebben de aandacht ge trokken van topambtenaren en politici die de vernieuwingen op grote schaal wilden toepassen.

Zuid-Afrika Bestuur
Volgend artikel Oost-Congolezen leren opkomen voor hun rechten