Snel lezen

FAO: Honger nog niet uit de wereld

Julia Moisan
17 november 2017
In haar laatste jaarverslag, The State of Food Security and Nutrition in the World, spreekt de Voedsel- en Landbouworganisatie van de Verenigde Naties (FAO) haar bezorgdheid uit over honger en voedselonzekerheid.

Van de zeventien Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen die we tegen 2030 moeten behalen, moet bijzondere aandacht uitgaan naar de tweede doelstelling, "Zero Hunger".

Volgens het laatste jaarverslag van de FAO – een essentiële partner van de Belgische Ontwikkelingssamenwerking - is immers bijna een vijfde van de wereldbevolking, oftewel 815 miljoen mensen, ondervoed. Het gaat helaas om een stijgende tendens, want in 2015 werd het aantal ondervoede mensen nog op 777 miljoen geschat.

Bovendien stelt de FAO vast dat er een nauw verband bestaat tussen honger en oorlog: meer dan de helft van de 815 miljoen ondervoede mensen bevindt zich momenteel in conflictgebieden, waar de hongersnood blijft aanhouden. Hoewel de voedselproductie en -reserves op wereldschaal meer dan toereikend zijn, is de toegang tot hulpbronnen zeer beperkt in gebieden waar burgeroorlogen heersen.

Er bestaan bovendien verschillende vormen van “malnutritie”: ondervoeding bij kinderen, bloedarmoede bij vrouwen en obesitas bij ongeveer 1,9 miljard volwassenen.

Bovendien hebben malnutritie en ondervoeding ernstige gevolgen voor kinderen: bijna 155 miljoen kinderen onder de vijf jaar hebben een groeiachterstand opgelopen - dat is  vooral zo in Zuid-Azië - en ongeveer 45 procent van de kinderen jonger dan vijf jaar sterft aan de gevolgen van ondervoeding.  

Malnutritie heeft ook een zware impact op de voedselzekerheid, met name in sub-Sahara-Afrika, Zuidoost-Azië en West-Azië.

Om SDG 2 tegen 2030 te behalen, zijn verschillende maatregelen nodig: investeren in de productie van kleine grondbezittende boeren (er zijn er 500 miljoen), de biodiversiteit in de landbouw bevorderen en vrouwelijke landbouwers dezelfde toegang verlenen tot hulpbronnen als mannen.

Op die manier kunnen we de voedselzekerheid en de landbouwproductie verhogen, meer mensen voeden, bijdragen aan een duurzaam landbouwsysteem en het aantal hongerende mensen met circa 150 miljoen verminderen.

 

COVER FAO State of Food Security 2017

FAO Honger Ondervoeding