Snel lezen

Gemeenten spelen cruciale rol bij uitvoering SDG’s

Union des Villes et Communes de Wallonie
29 januari 2018

Het Programma voor Gemeentelijke Internationale Samenwerking (PGIS) is een instrument van de Belgische Ontwikkelingssamenwerking. Het werd uitgewerkt door de Vereniging van Waalse Steden en Gemeenten (UVCW) en de Vereniging van de Stad en de Gemeenten van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest (AVCB-Brulocalis), die er ook uitvoering aan geven. Doel: via gemeentelijke partnerschappen in Benin, Burkina Faso, Marokko, DR Congo en Senegal de lokale instellingen in het Zuiden versterken en helpen hun ontwikkeling in eigen handen te nemen. Het  programma bindt de strijd aan tegen een van de vele aspecten van armoede: een gebrekkige toegang van de bevolking tot het burgerschap, en dus ook tot de meeste, vooral lokale, openbare goederen en diensten.

Het programma draagt eveneens bij tot de uitvoering van de Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen (SDG’s) van de Verenigde Naties.  Het gaat meer bepaald om de volgende doelstellingen:

  • SDG 1 - Overal ter wereld alle vormen van armoede beëindigen.

In Benin wil PGIS de capaciteit van de gemeenten opkrikken om hun grondgebied te beheren. Dat kan door ervoor te zorgen dat de Beninse gemeenten zelf lokale en externe financiële middelen kunnen vrijmaken en meer uit hun personeel kunnen halen. 

  • SDG 4 - Voor iedereen de toegang tot billijk, inclusief en kwaliteitsvol onderwijs en levenslang leren verzekeren.
Afrikaanse kinderen in klaslokaal
© UVCW

In Benin, Burkina Faso en DR Congo wilhet PGIS de dienstverlening van de burgerlijke stand verbeteren, naast de perceptie van de lokale bevolking over het nut ervan. Onder meer via het afgeven van geboorteakten moet dat toelaten dat alle kinderen op langere termijn toegang tot onderwijs genieten.

  • SDG 8 - Aanhoudende, inclusieve en duurzame economische groei, volledige en productieve tewerkstelling en waardig werk voor iedereen bevorderen.

In Senegal staat het PGIS de lokale besturen bij opdat ze zo goed mogelijk de lokale economische ontwikkeling ondersteunen. Dat probeert ze viastrategieën voor het vrijmaken van financiële middelen, de inventarisatie van beschikbare lokale en externe middelen en de oprichting en opvolging van een gemeentefonds voor lokale ontwikkeling dat kleine lokale ondernemers toegang tot microkredieten moet verschaffen.

  • SDG 16 - Vreedzame en inclusieve samenlevingen met het oog op duurzame ontwikkeling bevorderen, de toegang tot justitie voor iedereen verzekeren en op alle niveaus doeltreffende, verantwoordelijke en voor iedereen toegankelijke instellingen uitbouwen.

Het PGIS draagt daartoe bij via zijn algemene doelstelling om de capaciteiten van de lokale instellingen te versterken.

Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen
Volgend artikel Junior Assistenten vertellen over hun bijdrage aan de SDG’s