Snel lezen

Het antwoord ligt bij de natuur

Carol Durieux
22 maart 2018
Wereldwaterdag
Wereldwaterdag 2018 stelt de natuur in de kijker. Omdat de natuur een essentiële rol speelt om de wateruitdagingen van de 21ste eeuw het hoofd te bieden.

 

Meer dan 663 miljoen mensen hebben nog steeds geen toegang tot veilig drinkwater. Met de verwachte bevolkingsgroei, de industriële ontwikkeling en de uitbreiding van de geïrrigeerde landbouw zal de vraag naar water tegen 2020 alleen maar toenemen. Waterschaarste dreigt steeds meer voor te komen, maar ook watervervuiling en rampen gelinkt aan water.

In 1993 hebben de Verenigde Naties 22 maart uitgeroepen tot Wereldwaterdag. Doel: meer bewustwording creëren over de nationale en mondiale waterproblematiek. Het thema van Wereldwaterdag 2018 is 'Natuur voor water'. Dat brengt het duurzaam ontwikkelingsdoel SDG6.6 onder de aandacht: tegen 2020 op water gebaseerde ecosystemen beschermen en herstellen, met inbegrip van bergen, bossen, moerassen, rivieren, grondwaterlagen en meren.

De wereld verandert en dat brengt nieuwe uitdagingen met zich mee voor duurzaam waterbeheer. Milieuschade, samen met klimaatverandering, leiden tot wereldwijde crisissen rond water die nu al optreden. Aangetaste vegetatie, bodem, rivieren en meren verergeren overstromingen, droogte en watervervuiling. Deze beschadigde ecosystemen beïnvloeden dus ook de kwantiteit en kwaliteit van water dat beschikbaar is voor menselijke consumptie. Met het thema ‘natuur voor water’ wil de internationale gemeenschap aantonen dat de natuur essentieel is om de wateruitdagingen van de 21ste eeuw het hoofd te bieden.

Allerlei ‘natuurlijke’ oplossingen zoals herbebossing, aanplanten van nieuwe vegetatie, aanleggen van groene infrastructuur en herstellen van wetlands kunnen de balans in de waterketen herstellen. De natuur kan dus helpen om wereldwijd iedereen van voldoende en veilig drinkwater te voorzien.

Wereldwaterdag 2018 is tevens de kick-off van het ‘Internationaal Decennium voor Actie - Water voor Duurzame Ontwikkeling’. Daarmee wil de VN van 2018 tot 2028 water in de kijker zetten. Want water is onmisbaar voor de uitroeiing van honger en armoede!

 

Wat doet België?

 

In 2016 besteedde België 72,8 miljoen euro aan projecten rond watervoorziening en sanitatie, 3,5 % van de Belgische Officiële Ontwikkelingshulp (ODA). Veel van deze projecten richten zich op duurzaam waterbeheer, onder meer via de ngo Protos. Voor Protos betekent ‘duurzaam’: voldoende, overal, voor iedereen en ook voor de toekomstige generaties.

 

Water
Volgend artikel Wereldwaterdag : afvalwater is een grondstof