Snel lezen

India heeft de wind in de zeilen!

Julia Moisan
12 december 2017
De Belgische investeringsmaatschappij voor Ontwikkelingslanden (BIO) investeert 4 miljoen euro in hernieuwbare energie. Dat zal stroom opleveren voor 23 miljoen huishoudens.

India heeft bijna 1,3 miljard inwoners en de vraag naar energie ligt er vele malen groter dan het aanbod. Om die kloof te dichten werden diverse maatregelen genomen.

Zo wil India via een wetgevend kader hernieuwbare energie aantrekkelijk maken en zo de economische groei op peil houden. Het bedrijf Berkeley Wind Energy Mauritius (BEWML) werkt aan de aanleg van een windmolenpark in Maharashtra, 350 kilometer ten zuiden van Mumbai. Dit project van BEWML zorgt al sinds 31 december 2014 voor een energieproductie van ongeveer 72 MW. Dan zijn er nog concrete plannen voor de bouw van een windmolenpark met een vermogen van 24 MW. De overheid zet sterk in op hernieuwbare energie, onder andere door middel van afnameverplichtingen tegen voordelige tarieven en met premies en financiële stimulansen. 

In 2011 investeerde BIO 3 miljoen euro. Dat bedrag was van vitaal belang voor het eerste middelgrote project waardoor Panama Wind in India meer investeerders kon aantrekken. In 2015 kreeg het bedrijf de investering rond en werd een contract van één miljoen euro getekend.

De investering van BIO levert arbeidsplaatsen op (143 voltijds equivalenten) en maakt het mogelijk het personeel een opleiding in internationale normen te geven. Daarnaast vormt ze ook een deel van de oplossing voor het energietekort. In India overtreft de vraag naar energie het aanbod met 15%. Dankzij de investering van BIO krijgen 120.000 dorpen toegang tot het elektriciteitsnet, wat neerkomt op stroom voor 23 miljoen gezinnen in plattelandsgebieden. Als het windmolenpark zijn topvermogen haalt (96 MW), kan het op jaarbasis 145 GWh produceren, goed voor 130.645 ton minder koolstofdioxide (CO2).

 

De Belgische Investeringsmaatschappij voor Ontwikkelingslanden (BIO) ondersteunt de sterke privésector in de opkomende en ontwikkelingslanden om economische groei en duurzame ontwikkeling mogelijk te maken in het kader van de Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen.

www.bio-invest.be

Volgend artikel Meer zonne-energie voor de Senegalezen