Snel lezen

"Internationale solidariteit begint in mijn gemeente!"

Paul Ernoux
01 maart 2018
In 2017 vierde de gemeente Oupeye de honderdste verjaardag van haar gemeentelijke internationale samenwerking met de gemeente Gourcy in Burkina Faso.

 

Gourcy telt meer dan 80 000 inwoners en beslaat een oppervlakte die overeenkomt met een kwart van het grondgebied van de provincie Luik. De gemeente bevindt zich op 140 kilometer ten noordoosten van de hoofdstad, Ouagadougou.

De gemeente Oupeye is trots te behoren tot de ongeveer tien procent Waalse gemeenten die besloten deel te nemen aan het federale Programma voor Gemeentelijke Internationale Samenwerking, een Belgisch initiatief dat gericht is op gemeentebesturen.

Onze belangrijkste bron van motivatie is het DNA dat alle gemeenten en plaatselijke gemeenschappen delen: solidariteit!

Deze samenwerking heeft tot doel ervaring op het gebied van beheer en organisatie uit te wisselen en onze zustergemeente te ondersteunen bij de opbouw van de lokale democratie. Gourcy bestaat immers pas sinds 2006. Omdat het decentralisatieproces in Burkina Faso relatief recent op gang werd gebracht, beschikt de gemeente slechts over beperkte technische, administratieve en beleidservaring. De politieke instabiliteit die voortvloeit uit de omverwerping van het centrale gezag in 2015 helpt de democratie er niet op vooruit.   

In deze moeilijke omstandigheden proberen we verschillende projecten op het terrein tot een goed einde te brengen. De projecten draaien allemaal rond "een efficiëntere gemeente die projecten opzet ter verbetering van de levenskwaliteit van haar burgers". Nadat de gemeente eerder al Gourcy ondersteuning bood op het gebied van openbare netheid, zet Oupeye zich tegenwoordig in voor de modernisering van de burgerlijke stand, zowel door ondersteuning op het gebied van beheer te verlenen als door aangepaste lokalen te bouwen.

De financiële ondersteuning door de Belgische Ontwikkelingssamenwerking is met een subsidiëringspercentage van 100 procent belangrijk, maar de gemeente Oupeye spaart ook kosten noch moeite en schakelt alle personele middelen in die nodig zijn om dergelijke programma’s uit te voeren.

Het delen van ervaringen uit de alledaagse praktijk, in het Noorden en het Zuiden, over de continenten heen geeft ons een beter inzicht in de beperkingen waarmee we worden geconfronteerd. Internationale solidariteit wordt dan vanzelfsprekend, net als de solidariteit die de inwoners overal in de gemeente Oupeye verenigt.

Net deze grensoverschrijdende solidariteit streven de vrijwilligers van de solidariteitscommissie van Oupeye na door het opzetten van "Opération Sirop". De vrijwilligers investeren tijd en energie in schoolgaande kinderen, zowel bij ons als in Gourcy. In de loop van september organiseren zij voor de kinderen uit onze scholen een bezoek aan onze prachtige boomgaarden met laagstammen om hen te sensibiliseren rond de moeilijkheden die kinderen in Gourcy ervaren om toegang tot water te krijgen. Van de oogst van peren die ze zelf mogen rapen, wordt siroop gemaakt. De verkoop van deze siroop dient voor de financiering van het boren van een waterput op school en de herstelling van een tiental andere waterputten opdat honderden kinderen in Gourcy toegang tot water zouden genieten.

 

Paul Ernoux, schepen van Humanitaire Zaken, gemeente Oupeye

Burkina Faso