Snel lezen

Migranten- en vluchtelingenkinderen in België nemen het woord

UNICEF BelgIque/België
07 mei 2018
Vandaag hebben talloze jongeren die hun land ontvluchtten bij ons veilig onderdak gevonden. Wie zijn ze? Wat kunnen ze ons vertellen over datgene dat hen ertoe dreef hun thuis te verlaten? Hoe was hun ontvangst in België?


In het kader van zijn 'What Do You Think?'-project gaf UNICEF België het woord aan 170 vluchtelingenkinderen en –jongeren tussen 6 en 20 jaar uit 36 landen die momenteel in België wonen. Ze deelden hun levenservaringen en vertelden hun verhaal over de weg hierheen, de hindernissen die ze daarop tegenkwamen en het geweld dat met hun vlucht gepaard ging. Ze hebben dat gedaan opdat we hen beter zouden begrijpen. Deze migranten- en vluchtelingenkinderen zijn België dankbaar, omdat ze hier veiligheid en rust hebben gevonden. Ze zijn ook blij weer naar school te kunnen gaan. Het moeilijkst voor hen blijft evenwel de lange, complexe asielprocedure, die ze omschrijven als niet aangepast aan kinderen, alsook het leven in de grote asielcentra.

"Ik slaag er niet in me op mijn studies te concentreren: zodanig weegt de onzekerheid op mij, niet te weten wat mij te wachten staat na de procedure. Wat zal er met mijn familie gebeuren?" - Jongen, 17 jaar, uit Afghanistan.

Na de gesprekken met de kinderen zal UNICEF België aanbevelingen doen aan het Comité voor de Rechten van het Kind van de Verenigde Naties in Genève. Daarnaast hebben de kinderen ook hun eigen aanbevelingen opgesteld, waaronder een aanbeveling in verband met de asielprocedure. De jongeren vragen dat deze beperkt zou worden in de tijd en dat ze beter bijgestaan zouden worden door een voogd of advocaat. Een andere aanbeveling gaat over de asielcentra. De kinderen hebben nood aan kalmte, rust en een luisterend oor binnen kleinere structuren.

Laten we niet vergeten dat deze migranten- en vluchtelingenkinderen eerst en vooral kinderen zijn, ongeacht hun migratiestatus.

Kinderrechten Migranten