Snel lezen

2

Steun voor onafhankelijke journalistiek in Servië

Estelle Mekari
13 juni 2017
De FOD Buitenlandse Zaken ondersteunt initiatieven die het vreedzaam samenleven bevorderen. Onder meer in Servië.

De FOD Buitenlandse Zaken ondersteunt de onafhankelijke journalistiek in Sandžak, een regio in het zuidwesten van Servië en het noordelijk deel van Montenegro. De situatie is er al jaren precair.

Een stadje in de regio Sandžak
© Shutterstock

Sandžak kon buiten de conflicten van de jaren 1990 blijven. Het werd dan ook een toevluchtsoord voor vluchtelingen uit Bosnië en later uit Kosovo: Albanezen, Serviërs en Roma. De huidige bevolking is dan ook zeer verscheiden en onderling verdeeld. Door de gespannen politieke situatie komt de onafhankelijkheid van de media in het gedrang. De bevolking van Sandžak heeft dus maar beperkt toegang tot informatie en is daardoor makkelijker te beïnvloeden.

De bevolking van Sandžak heeft maar beperkt toegang tot informatie en is daardoor makkelijker te beïnvloeden.

Daarom heeft het nieuwsagentschap Beta News de medewerking van België ingeroepen. Dit Servische agentschap bestaat sinds 1992 en heeft er altijd naar gestreefd volledig en objectief verslag te doen van de gebeurtenissen in het land en in Zuidoost-Europa. Nu vraagt het agentschap steun voor Radio Sto Plus, die er van meet af aan in is geslaagd zich onpartijdig op te stellen en zich niet te laten afschrikken door de kritiek van politieke spelers en fysieke bedreigingen.

België wil dan ook graag Radio Sto Plus helpen om nog beter werk te leveren in Sandžak, de apparatuur optimaal te benutten en informatieprogramma’s te kunnen aanbieden.

Servië Journalistiek
Volgend artikel Vrede sonder handelingen in Zuid-Libië