Snel lezen

Trias Tanzania in de bres voor Masai

Koen Symons - Trias
10 april 2018
Onderstaande video toont hoe de ngo Trias het ondernemerschap van de Masai probeert op te krikken.

 

In het noorden van Tanzania vechten de semi-nomadische veehouders van de Masai voor hun overlevingskansen. Om hun economische activiteiten te versterken, heeft Trias in deze dorre streek het coöperatieve gedachtengoed geïntroduceerd. Ook bij de vrouwen, die traditioneel een ondergeschikte rol spelen bij de Masai. Zo professionaliseert Trias 350 gemeenschapsbanken die met hun microkredieten en spaarproducten 7.150 vrouwen de kans bieden om hun leven in eigen handen te nemen.

Een ander aandachtspunt is de stijgende bevolkingsgroei, waardoor grond een schaars goed geworden is. Daardoor stijgt het aantal gewelddadige conflicten tussen boeren en rondzwervende veehouders. Intussen slibben de trekroutes van olifanten, giraffen, zebra's en ander wild langzaam dicht. Trias brengt de Masai en andere betrokken partijen rond de tafel voor de opmaak van ruimtelijke ordeningsplannen. Intussen werd 25.000 hectare bedreigd graasland beschermd.

 

Video = Engels gesproken, ondertiteld in het Nederlands

 

Tanzania Ondernemerschap
Volgend artikel ‘We moeten de Peruaanse markt voor bio openbreken’