Snel lezen

Vijftien jaar partnerschap tussen Lessen en Bobo-Dioulasso

Gemeente Lessen
15 maart 2018
Sinds 2002 is de gemeente Lessen betrokken bij de Gemeentelijke Internationale Samenwerking (GIS) die de Directie-Generaal Ontwikkelingssamenwerking en Humanitaire Hulp (DGD) op gang heeft gebracht en ondersteunt en waarop de Vereniging van Steden en Gemeenten van Wallonië toeziet. Lessen viert vijftien jaar partnerschap met arrondissement nr. 2 van de stad Bobo-Dioulasso in Burkina Faso.

 

In het begin zetten beide partners een samenwerking op voor de ontwikkeling van jaarlijkse microprojecten die tot doel hadden een systeem in te voeren voor de inzameling van huishoudelijk afval en de terugwinning ervan door compostering.

Gedurende het meerjarenprogramma 2008-2012, toen een groepsdynamiek tot stand kwam, waren de inspanningen van het Belgisch-Burkinees partnerschap toegespitst op twee aspecten. Enerzijds was het de bedoeling het aantrekken van financiële middelen te verbeteren om de partners in het Zuiden de mogelijkheid te bieden basisdiensten voor hun bevolking te financieren. Anderzijds waren communicatie en planning inzake sanering als prioriteit aangemerkt.

In de periode 2014-2016 werkten de gemeenten rond het thema ontwikkeling en verbetering van de burgerlijke stand, waarbij ze erop toezagen dat alles zou aansluiten bij het nationaal ontwikkelingsprogramma voor de burgerlijke stand.

Ondanks de vertraging waarmee de activiteiten na de politieke gebeurtenissen van 2014 in Burkina-Faso werden opgestart, kon binnen ons partnerschap het volgende worden verwezenlijkt:

  • De uitbreiding van het gemeentehuis met lokalen voor de dienst burgerlijke stand en de uitrusting ervan;
  • De aankoop van een stroomaggregaat, computer- en geluidsapparatuur en archiefmaterieel;
  • Het verstrekken van opleidingen aan het personeel van de burgerlijke stand en de gemeenteraadsleden.

Het prachtige functionele gebouw dat ter beschikking werd gesteld van de dienst burgerlijke stand, werd in november 2016 officieel geopend door de heer Lieven De la Marche, ambassadeur van België in Burkina Faso.

Op het einde van de ceremonie werd een nieuw samenwerkingsakkoord voor de meerjarenperiode 2017-2021 ondertekend, dat ook gericht is op de burgerlijke stand.

In de afgelopen vijftien jaar moest weliswaar het hoofd worden geboden aan verschillende politieke gebeurtenissen en moeilijkheden, maar een en ander heeft ook bijgedragen tot een versterking van het partnerschap, dat berust op vertrouwen en respect tussen beide partners.

Burkina Faso