Snel lezen

Wereldwaterdag : afvalwater is een grondstof

Cloé Lefevre
13 juni 2017
Elk jaar sterven ongeveer 842.000 mensen als gevolg van vervuild water, gebrek aan sanitaire voorzieningen en een slechte hygiëne. Ruim 663 miljoen mensen hebben geen toegang tot drinkbaar water en meer dan 80% van het afvalwater komt ongezuiverd terecht in de natuur. Dat zorgt voor heel wat schade aan milieu en bodem. Jammer genoeg geven deze cijfers slechts een fractie weer van de enorme problematiek rond gebruik en beschikbaarheid van water op onze planeet.

Op 22 maart staat water in de kijker ter gelegenheid van Internationale Waterdag. Dit jaar koos de VN als thema ‘Waarom water verspillen?’ om het gebruik van afvalwater te promoten. Er zijn drie grote doelstellingen:

  • De hoeveelheid afvalwater verminderen

  • De inzameling, behandeling en hergebruik van afvalwater verbeteren

  • Het gebruik van niet-behandeld afvalwater halveren en de recyclage en het hergebruik van onschadelijk afvalwater significant verhogen

De hoeveelheid afvalwater stijgt snel, dus ook de vervuiling. Dat hangt samen met de bevolkingsaangroei, de snelle verstedelijking en de economische ontwikkeling. Toch komt het beheer van afvalwater nauwelijks van de grond. Nochtans vormt het een duurzame bron van water, energie en voedingsstoffen. Hoog tijd dus om afvalwater als een hulpbron te beschouwen in plaats van een last.

Ook voor België is water een belangrijk thema. In 2016 heeft ons land 4,3% van zijn officiële ontwikkelingshulp (ODA) besteed aan water en sanitatie, vooral via de Belgische Ontwikkelingssamenwerking. Een duidelijke verhoging in vergelijking met de voorgaande jaren.

Overigens, het Duurzame Ontwikkelingsdoel 6 (SDG6) van de VN-Agenda 2030 is volledig gewijd aan water. SDG6 wil tegen 2030 dat iedereen toegang heeft tot drinkbaar water. Dat vergt investeringen in degelijke infrastructuur, sanitaire installaties en de promotie van hygiëne op alle niveaus.

Meer info

www.worldwaterday.org

 

Water
Volgend artikel 2018-2028 wordt Decennium van Water voor Duurzame Ontwikkeling