Snel lezen

Zorgen voor een duurzame economische groei in Benin

Alisson De Leenheer
07 januari 2019
Op 29 november 2018 ondertekenden Benin en België in Cotonou een samenwerkingsprogramma. Doel: een duurzame en lokale economische groei in het land creëren.

Het partnerschap zal 5 jaar duren. Tussen 2019 en 2023 zal België 60 miljoen euro vrijmaken voor dit project. 3 thema’s krijgen de aandacht:

 

Landbouw en ondernemerschap: groei van de ananassector

Ananassen zijn het 3de belangrijkste landbouwproduct van Benin. De productie bedraagt bijna 450.000 ton per jaar. Om uit te kunnen breiden naar nieuwe afzetmarkten, zou dit tegen 2025 verhoogd kunnen worden tot 600.000 ton. Dat vraagt wel investeringen in de distributieketen, innovatie, digitalisering en een betere toegang tot financiële en niet-financiële diensten.

 

Uitbreiding havens

België wil investeren in de haven van Cotonou om deze efficiënter te maken. Door het partnerschap zal de haven van Cotonou indien nodig kunnen steunen op de knowhow van de Antwerpse haven.

Het is een ambitieuze strategie die zich richt op lokale economische groei en die meer aandacht besteedt aan mensenrechten, waaronder vrouwenrechten.

Alexander De Croo

Gezondheid en seksuele en reproductieve rechten

Het programma wil in de eerste plaats de toegang tot gezinsplanning laagdrempeliger maken. Maar ook wil het een mentaliteitsverandering in gang zetten. Een toegankelijker gezondheidszorg en de digitalisering van gezondheidsgegevens zullen helpen om de zaken in de goede richting te sturen.

Momenteel is de situatie in Benin zorgwekkend en urgent. 1 meisje op 10 wordt gedwongen om te trouwen voordat ze 15 jaar oud is. Vrouwen krijgen er gemiddeld 5 kinderen. Bovendien zijn de omstandigheden waarin abortussen er worden uitgevoerd betreurenswaardig en bedraagt de kraambedsterfte er 15%.

Tijdens een werkbezoek aan Benin sprak Alexander De Croo, minister van Ontwikkelingssamenwerking, over het nieuwe samenwerkingsprogramma: ‘Het is een ambitieuze strategie die zich richt op lokale economische groei en die meer aandacht besteedt aan mensenrechten, waaronder vrouwenrechten. Dat zijn de beste garanties voor een echte en duurzame menselijke ontwikkeling.’

Benin Belgische Ontwikkelingssamenwerking
Volgend artikel België vernieuwt samenwerking met Senegal